Artur Hamryszczak

Postępowanie z materiałami archiwalnymi w archiwach kościelnych. Katalog dobrych praktyk
[Handling archival materials in church archives Catalog of good practices]

Recenzja podręcznika akademickiego

Autor (twórca): Grupa robocza do spraw archiwów kościelnych Postępowanie