Artur Hamryszczak

Ks. Ludwik Grzebień SI (1939-2020) – uczeń i asystent naukowy księdza profesora Stanisława Librowskiego
[Rev. Ludwik Grzebień SI (1939-2020) – a student and scientific assistant of Rev. Prof. Stanisław Librowski ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2020
Tom: 113
Strony od-do: 187-204
Streszczenie: Jezuita ks. Ludwik Grzebień był studentem, a następnie asystentem naukowym ks. prof. Stanisława Librowskiego. Ich współpraca rozpoczęła się w 1968 r., kiedy opublikowane zostały prace naukowe ks. L. Grzebienia na łamach półrocznika "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne". W tym samym roku podjął studia w Instytucie Historii Kościoła, uczęszczając na seminariom ks. S. Librowskiego. W 1970 r. ks. L. Grzebień przedstawił pracę magisterską pt. Biblioteka biskupa Hieronima Rozrażewskiego (1542-1600). Już po roku od uzyskania magisterium (1971) złożył dysertację pt. Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku. Obydwie parce naukowe uzyskały bardzo dobre oceny recenzentów. Po obronie doktoratu w 1972 r. ks. S. Librowski zaproponował ks. L. Grzebieniowi pracę asystenta naukowego w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii Historii. W czasie pracy naukowo-badawczej w KUL odznaczył się dużą pracowitością naukową. W roku akademickim 1972/1973 opublikował pięć artykułów naukowych. W sierpniu 1973 r. ks. L. Grzebień wyjechał do Anglii na kurs językowy, kwerendy archiwalne oraz w celu odbycia kolejnego etapu formacji zakonnej. Z pobytu tego nie wrócił do pracy w KUL, poświęcając się realizacji swoich planów naukowych związanych jednak z zakonem jezuitów.
Słowa kluczowe: ks. Ludwik Grzebień, ks. Stanisław Librowski, Ignatianum, jezuici, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dostęp WWW: https://czasopisma.kul.pl/abmk/article/view/10003
DOI: 10.31743/abmk.10003Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Artur Hamryszczak",
title = "Ks. Ludwik Grzebień SI (1939-2020) – uczeń i asystent naukowy księdza profesora Stanisława Librowskiego",
journal = "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne",
year = "2020",
pages = "187-204"
}

Cytowanie w formacie APA:
Hamryszczak, A. (2020). Ks. Ludwik Grzebień SI (1939-2020) – uczeń i asystent naukowy księdza profesora Stanisława Librowskiego. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 187-204.