Artur Hamryszczak

Wkład ojca Profesora Henryka Damiana Wojtyski CP w archiwistykę kościelną
[Prof. Henryk Damian Wojtyska's CP contibution to church archival studies]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2020
Tytuł publikacji: Ojciec Profesor Henryk Damian Wojtyska 1933-2009. Pasjonista, historyk Kościoła i dydaktyk
Redaktorzy: Waldemar W. Żurek
Tom: 494
Strony od-do: 185-207
Streszczenie: Pasjonista o. Henryk Damian Wojtyska był jednym najwybitniejszych polskich historyków Kościoła, który wniósł duży wkład w archiwistykę kościelną. Jego prace naukowe charakteryzują się oparciem na rozległych kwerendach archiwalnych. Zamiłowanie H. Wojtyski do szczegółowych badań źródłowych zrodziło się u niego podczas studiów historycznych na Uniwersytecie Gregoriańskim, które odbył w latach 1958-1962. Zwieńczył je rozprawą doktorską o kard. Stanisławie Hozjuszu w czasie soboru trydenckiego. W specyfikę pracy w archiwach kościelnych, wprowadził go ks. Walerian Meysztowicz, ówcześnie najlepszy polski znawca archiwum watykańskiego. Po powrocie do Polski o. H. Wojtyska nawiązał współpracę z czołowymi archiwistami kościelnymi: o. Hieronimem Eugeniuszem Wyczawskim OFM oraz ks. Stanisławem Librowskim. Na łamach półrocznika „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” publikował artykuły źródłoznawcze. Był również prelegentem na konferencjach archiwalnych, organizowanych przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych. H. D. Wojtyska będąc członkiem historycznej komisji diecezji warmińskiej zebrał całość piśmiennictwa kardynała Stanisława Hozjusza, przygotowując dokumentację do procesu beatyfikacyjnego tego hierarchy. Od 1985 r. rozpoczął na prośbę Karoliny Lanckorońskiej prace nad serią wydawniczą „Acta Nuntiaturae Poloniae”. Skupił wokół siebie zespół młodych historyków-archiwistów, których przygotował do kwerend i pracy edycyjnej źródeł. Nie tylko był redaktorem wspomnianej serii, ale sam wydał kilka tomów nuncjatury. Pełniąc funkcję przełożonego polskiej prowincji pasjonistów opracował spuściznę zgromadzenia i przeniósł ją z klasztoru w Przasnyszu do zorganizowanego przez siebie archiwum w Warszawie. Na podstawie zgromadzonych tam archiwaliów opracował historię polskiej gałęzi zgromadzenia. Główną zasługą H. Wojtyski dla archiwistyki kościelnej jest wprowadzenie do obiegu naukowego dokumentacji dotyczącej Rzeczpospolitej, a znajdującej się w zagranicznych archiwach kościelnych. Dokonał tego poprzez rejestrację poloników, wydawnictwa źródłowe oraz monografie oparte na bogatej dokumentacji proweniencji kościelnej, głównie watykańskiej.
Słowa kluczowe: Henryk Damian Wojtyska, Nuncjatura, Stanisław Hozjusz, archiwistyka, archiwistyka kościelna, PasjoniściCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Artur Hamryszczak",
title = "Wkład ojca Profesora Henryka Damiana Wojtyski CP w archiwistykę kościelną",
journal = "",
year = "2020",
pages = "185-207"
}

Cytowanie w formacie APA:
Hamryszczak, A. (2020). Wkład ojca Profesora Henryka Damiana Wojtyski CP w archiwistykę kościelną. , 185-207.