Artur Hamryszczak

Religious guilds in Poland in the 18th century

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Polish-Czech Scientific Seminar on Religion in the Public Sphere of Life in Poland and Czech Republic
Miejsce: Ołomuniec