Artur Hamryszczak

Nagroda Rektora KUL - II stopnia zespołowa.

Nagroda wewnętrzna

Nazwa jednostkiSZK_INST: Rektor KUL