Artur Hamryszczak

Archiwa kościelne w niepodległej Polsce
[Church archives in independent Poland]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Łódź
Nazwa jednostki: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, Ośrodek ABMK, Konferencja Episkopatu Polski