Artur Hamryszczak

Tworzenie archiwów kościelnych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz gromadzenie przez nie zasobu
[Creating church archives after Poland regained independence and accumulating resources by them]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Archiwa kościelne w niepodległej Polsce
Miejsce: Łódź
Nazwa jednostki: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, Ośrodek ABMK, Konferencja Episkopatu Polski