Artur Hamryszczak

Doc. PhDr. Miroslav Novotny, CSc.
[Doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.]

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

Nazwa jednostki: Instytut Archiwistyki i Nauk Pomocniczych, Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach