Artur Hamryszczak

Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej w historii narodu polskiego. 90. rocznica koronacji obrazu.
[The cult of Our Lady of Ostra Brama in the history of the Polish nation. 90th Anniversary of the Coronation of the Image.]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych