Artur Hamryszczak

Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej w kinematografii międzywojennej Polski
[An image of Our Lady of Ostra Brama in the cinematography of interwar Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej w historii narodu polskiego. 90. rocznica koronacji obrazu.
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Institute of Church Archives, Libraries and Museums