Artur Hamryszczak

Ks. Robert Romuald Kufel, Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim. 1945-1956. Tom III (M-Ś), Agencja Wydawnicza PDN, Zielona Góra 2018, ss. 402
[Ks. Robert Romuald Kufel, A biographical dictionary of priests working in the Church of Gorzów. 1945-1956. Volume III (M-Ś), PDN Publishing Agency, Zielona Góra 2018, pp. 402]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2018
Tom: 110
Strony od-do: 553-553
Słowa kluczowe: słownik, biogramy, Gorzów Wielkopolski, diecezja zielonogórsko-gorzowska