Artur Hamryszczak

Salezjańskie szkoły rzemieślnicze w Oświęcimiu 1914-1971. Kronika, opracował i wydał Waldemar W. Żurek SDB, „Biblioteka Salezjańskiej Inspektorii św. Jacka w Krakowie”. Nr 10, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2018, ss. 202 (+12 zdjęć)
[Salesian craft schools in Oświęcim 1914-1971. Chronicle, prepared and published by Waldemar W. Żurek SDB, "Library of the Salesian Province of Saint. Jack in Krakow. " No. 10, Gaudium Publishing House, Lublin 2018, pp. 202 (+12 photos)]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2018
Tom: 110
Strony od-do: 553-553
Słowa kluczowe: salezjanie, szkoła zawodowa, Oświęcim