Artur Hamryszczak

[Rec.:] Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990). Tom 2, red. M. Krzysztofiński, ks. J. Wołczański, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oddział w Rzeszowie, Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej, Rzeszów-Lwów 2017, ss. 300 + ss. 12 zdjęć
[[Rev.:] The Catholic Church in Central and Eastern Europe in the face of two totalitarian regimes (1917-1990). Volume 2, edited by M. Krzysztofiński, priest J. Wołczański, Institute of National Remembrance. Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation branch in Rzeszów, Wydawnictwo bl. Jakuba Strzemię of the Archdiocese of Lviv, Rzeszów-Lviv 2017, pp. 300 + pp. 12 pictures]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2018
Tom: 110
Strony od-do: 551-552
Słowa kluczowe: Kościół katolicki, Europa Środkowo-Wschodnia