Artur Hamryszczak

Waldemar Rozynkowski, Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950), Agencja Reklamowa GALL sc, Toruń 2018, ss. 120 (liczne zdjęcia)
[Waldemar Rozynkowski, Bishop Adolf Piotr Szelążek in the Bierzgłowski Castle (1946-1950), Advertising Agency GALL sc, Torun 2018, pp. 120 (numerous photos)]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2018
Tom: 110
Strony od-do: 549-551
Słowa kluczowe: Biskup Adolf Szelążek, Łuck, Zamek Bierzgłowski