Artur Hamryszczak

Maria Dębowska, Ksiądz Florentyn Czyżewski (1872-1950). Życie i działalność, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2018, ss. 132
[Maria Dębowska, Father Florentyn Czyżewski (1872-1950). Life and activity, Publisher of the Theological Institute of the Missionary Fathers, Kraków 2018, pp. 132]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2018
Tom: 110
Strony od-do: 547-548
Słowa kluczowe: Ks. Florentyn Czyżewski