Artur Hamryszczak

Diecezja łucka w latach 1939-1945. Sprawozdanie ks. Jana Szycha, opracowanie Maria Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2018, ss. 68
[The Diocese of Lutsk in 1939-1945. Report by priest Jan Szycha, prepared by Maria Dębowska, Publisher of the Theological Institute of Missionary Fathers, Kraków 2018, pp. 68]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2018
Tom: 110
Strony od-do: 547-547
Słowa kluczowe: ks. Jan Szych, diecezja łucka, Łuck