Artur Hamryszczak

Salezjanie na lubelskiej „Kalinie” 1927-1951. Kronika, oprac. Waldemar Witold Żurek SDB, Drukarnia Gaudium, „Biblioteka Salezjańskiej Inspektorii św. Jacka w Krakowie, nr 11, Lublin 2018, ss. 408 (w tym 78 zdjęć)
[The Salesians have Lublin Kalin 1927-1951. Chronicle, elaborated Waldemar Witold Żurek SDB, Printing House Gaudium, "Library of the Salesian Province of Saint. Jacek in Krakow, No. 11, Lublin 2018, pp. 408 (including 78 photos)]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2018
Tom: 109
Strony od-do: 507-507
Słowa kluczowe: salezjanie, Lublin, kronika