Artur Hamryszczak

Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, t. 1, red. Józef Marecki, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2017, ss. 226
[A biographical dictionary of Polish church archivists, vol. 1, edited by Józef Marecki, UNUM Publishers, Cracow 2017, pp. 226]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2018
Tom: 109
Strony od-do: 506-506
Słowa kluczowe: archiwa, Kościół katolicki, archiwa kościelne