Artur Hamryszczak

[Rec.:] Inwentarz Archiwum Diecezji Łuckiej, oprac. Maria Dębowska, Artur Hamryszczak, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2018, ss. 328
[[Rev.:] Inventory of the Archives of the Lutsk Diocese, elaborated Maria Dębowska, Artur Hamryszczak, Publisher of the Theological Institute of the Missionary Fathers, Kraków 2018, pp. 328]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2018
Tom: 109
Strony od-do: 505-506
Słowa kluczowe: Archiwum, diecezja łucka, inwentarz
Dostęp WWW: http://www.abmk.kul.pl/files/166/przeglad_bibliograficzny_109_abmk.pdf
DOI: /10.31743/abmk.2018.109.32