Artur Hamryszczak

Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych, red. Anna Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016, ss. 308
[Securing and sharing archival resources of church archives, ed. Anna Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warsaw 2016, pp. 308]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2017
Tom: 108
Strony od-do: 487-491
Słowa kluczowe: archiwa, Kościół katolicki, archiwa kościelne