Artur Hamryszczak

Wybrane materiały archiwalne do historii Kościoła Rzymskokatolickiego w zasobie Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze zespołów archiwalnych (XIV-XX wiek), t. 1, wstępem opatrzył i przygotował do druku Tomasz Krzyżowski, Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac., Lwów-Kraków 2016, ss. 820
[Selected archival materials for the history of the Roman Catholic Church in the resources of the Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv. Inventories of archival bands (XIV-XX centuries), vol. 1, Tomasz Krzyżowski, the Publisher of Bl. Jakub Strzemię, Archdiocese of Lviv, prepared and prepared for publication. Łac., Lviv-Krakow 2016, pp. 820]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2017
Tom: 107
Strony od-do: 483- 484
Słowa kluczowe: Lwów, Kościół katolicki, Kresy wschodnie