Artur Hamryszczak

Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, relacje zebrał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac., Rzeszów-Lwów 2016, ss. 472 + ss. 16 zdjęć
[Non omnis moriar. Archbishop Ignacy Tokarczuk in memoirs, relations collected, introduction and footnotes by Mariusz Krzysztofiński, Institute of National Remembrance. Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation Branch in Rzeszów, University of Rzeszów, Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac., Rzeszów-Lviv 2016, pp. 472 + pp. 16 pictures]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2017
Tom: 107
Strony od-do: 482-482