Artur Hamryszczak

[Rec.] Abp Ignacy Tokarczuk, Kochałem tych ludzi całym sercem i oddaniem. Wspomnienia z lat 1918-1976, opracowanie, wprowadzenie, przypisy, indeksy i wybór ilustracji ks. Józef Wołczański, Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac, Lwów-Kraków 2014, ss. 504 (w tym 273 fotografii)
[[Rev.] Archbishop Ignacy Tokarczuk, I loved these people with all my heart and devotion. Memories from 1918-1976, elaboration, introduction, footnotes, indexes and selection of illustrations by Fr. Józef Wołczański, Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac, Lviv-Krakow 2014, pp. 504 (including 273 photographs)]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2017
Tom: 107
Strony od-do: 481-481