Artur Hamryszczak

„Nie można zdradzić Ewangelii”. Rozmowy z abp Ignacym Tokarczukiem, rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2013, s. 152 + 56 s. fotografii.
["You can not betray the Gospel." Conversations with Archbishop Ignacy Tokarczuk, talked, introduction and footnotes were provided by Mariusz Krzysztofiński, Institute of National Remembrance. Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation. Branch in Rzeszów, Pontifical University of John Paul II in Krakow, Kraków 2013, p. 152 + 56 pp. Of photography,]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2017
Tom: 107
Strony od-do: 479-481