Artur Hamryszczak

Działalność upowszechniająca naukę. Działalność wydawnicza
[Dissemination of science. Publishing activity]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego