Artur Hamryszczak

Wsparcie dla Czasopism Naukowych
[Support for Scientific Magazines]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego