Artur Hamryszczak

Wsparcie dla Czasopism Naukowych
[Support for Scientific Magazines]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego