Artur Hamryszczak

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Dziedzictwo narodowe - Opracowanie inwentarza archiwaliów diecezji pińskiej
[National Program for the Development of Humanities. National heritage - Developing an inventory of archives of the Pinsk diocese]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego