Artur Hamryszczak

Ogólnopolska konferencja naukowa Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej w historii narodu polskiego. 90. rocznica koronacji obrazu. Lublin 2 października 2018 r.
[The conference: The Cult of Our Lady of Ostra Brama in the history of the Polish nation. The 90th anniversary of the coronation of the painting, Lublin, 2 October 2018]

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

Czasopismo: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (ISSN: 0518-3766)
Rok wydania: 2018
Tom: 110
Strony od-do: 539-542
Słowa kluczowe: Konferencja naukowa, Matka Boża Ostrobramska, koronacja, Wilno
Dostęp WWW: http://www.abmk.kul.pl/artur-hamryszczak-ogolnopolska-konferencja-naukowa-kult-matki-boskiej-ostrobramskiej-w-historii-narodu-polskiego-90-rocznica-kor,art_84240.html
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.2018.110.34Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Artur Hamryszczak",
title = "Ogólnopolska konferencja naukowa Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej w historii narodu polskiego. 90. rocznica koronacji obrazu. Lublin 2 października 2018 r.",
journal = "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne",
year = "2018",
pages = "539-542"
}

Cytowanie w formacie APA:
Hamryszczak, A. (2018). Ogólnopolska konferencja naukowa Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej w historii narodu polskiego. 90. rocznica koronacji obrazu. Lublin 2 października 2018 r. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 539-542.