Artur Hamryszczak

[Rec.] Franciszek Kotula, Miasteczko na przykładzie Głogowa Małopolskiego i jego sąsiadów. Próba biografii, wydanie drugie rozszerzone (pierwsze kompletne), Głogów Małopolski 2014, ss. 312 (liczne fotografie i rysunki), s. 489
[[Rev.] Franciszek Kotula, Miasteczko on the example of Głogów Małopolski and its neighbors. Attempt at biography, second edition extended (first complete), Głogów Małopolski 2014, pp. 312 (numerous photographs and drawings)]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: ROCZNIK KOLBUSZOWSKI (ISSN: 0860-4584)
Rok wydania: 2018
Tom: 18
Strony od-do: 487-491