Artur Hamryszczak

[Rec]: Joanna Zioło, 25 lat przyjaźni i współpracy Kolbuszowej i Ploërmel w dokumentach i wspomnieniach, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, Kolbuszowa 2016 ss. 176 (w tym 64 s. zdjęć)
[[Review]: Joanna Zioło, 25 years of friendship and collaboration between Kolbuszowa and Ploërmel in documents and memoirs, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowa, Kolbuszowa 2016 pp. 176 (including 64 p. of photos)]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: ROCZNIK KOLBUSZOWSKI (ISSN: 0860-4584)
Rok wydania: 2017
Tom: 17
Strony od-do: 491-494