Artur Hamryszczak

[Rec]: Jerzy Skrzypczak, Nierozstrzelana Pamięć. Mielecki Słownik Katyński, „Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu nr 41”, Muzeum Regionalne w Mielcu, Mielec 2015, ss. 384.
[[Review]: Jerzy Skrzypczak, Nierozstrzelana Pamięć. Mielecki Słownik Katyński, „Biblioteka Muzeum Regionalnego w Mielcu nr 41”, Muzeum Regionalne w Mielcu, Mielec 2015, ss. 384.]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: ROCZNIK KOLBUSZOWSKI (ISSN: 0860-4584)
Rok wydania: 2017
Tom: 17
Strony od-do: 487-489