Artur Hamryszczak

„Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” – młodszy brat półrocznika „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”
["Fides. Bulletin of the Church Libraries "- younger brother of the seminary" Archives, Libraries and Church Museums "]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XXI Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
Miejsce: Lublin