Artur Hamryszczak

„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” – pismo nie tylko dla pracowników bibliotek kościelnych
[„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” – the journal not only for church libraries employees]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Forum Bibliotek Medycznych (ISSN: 1899-5829)
Rok wydania: 2015
Tom: 8
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 203-212
Streszczenie: Półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” jest specjalistycznym pismem naukowych. Mimo swojej proweniencji i nazwie jest adresowany do szerokiego grona odbiorów i współpracowników, nie tylko z instytucji kościelnych. Periodyk powstał w 1959 r. jako organ wydawniczy Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Założycielem i długoletnim redaktorem naczelnym był ks. prof. Stanisław Librowski. Po nim kierowali pismem: ks. Joachim Giela, ks. Stanisław Tylus i ks. Włodzimierz Bielak. Aktualnie redaktorem naczelnym jest Artur Hamryszczak. Na łamach „Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych” publikowane są artykuły dotyczące archiwaliów, bibliotek i muzeów. Materiały z bibliotekoznawstwa są bardzo różnorodne: katalogi bibliotek kościelnych, opisy księgozbiorów kościelnych: parafialnych, kapitulnych, seminariów duchownych i katedralnych. Prezentowane są wybrane cenne starodruki. Dodatkowo na łamach ABMK publikowane są referaty z bibliotecznych sesji naukowych organizowanych przez Ośrodek ABMK.
Słowa kluczowe: półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, biblioteki, starodruki, ks. Stanisław Librowski, Katolicki Uniwersytet LubelskiCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Artur Hamryszczak",
title = "„Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” – pismo nie tylko dla pracowników bibliotek kościelnych",
journal = "Forum Bibliotek Medycznych",
year = "2015",
number = "1",
pages = "203-212"
}

Cytowanie w formacie APA:
Hamryszczak, A. (2015). „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” – pismo nie tylko dla pracowników bibliotek kościelnych. Forum Bibliotek Medycznych, 1, 203-212.