Artur Hamryszczak

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oddział Lublin

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym