Artur Hamryszczak

Działalność wydawnicza Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych
[Publishing Center Archives Libraries and Church Museums]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 60 lat Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dorobek i perspektywy.
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych