Urodzony 29 kwietnia 1983 r. w Opatowie (woj. świętokrzyskie). Syn Mieczysława Lisa i Marianny z domu Ziomek.

Szkołę podstawową im. Romana Koseły we Włostowie ukończył z wyróżnieniem w 1998 roku. W 2002 r. zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. W okresie szkoły średniej członek: Szkolnej Ligii Historycznej oraz Klubu Europejskiego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie. Związany z Opatowskim Ośrodkiem Kultury, jako konferansjer różnych imprez kulturalno-oświatowych. Prowadził audycje muzyczne i tematyczne w Radio Opatów.

W latach 2002-2007 odbył studia dzienne magisterskie z historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dnia 5. 06. 2007 r. uzyskał tytuł magister w zakresie: historia; praca magisterska pt. Związki Mistrza Wincentego z parafią Włostów, Lublin 2007, ss. 195 (promotor: prof. dr hab. Stanisław Kazimierz Olczak, recenzent: prof. dr hab. Czesław Deptuła). W latach 2003-2008 - studia dzienne magisterskie z administracji - na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obrona pracy magisterskiej 12. 05. 2008 r.  nt. Dokument jako środek dowodowy w sprawie kanonizacyjnej Wincentego Kadłubka, Lublin 2008, ss. 311 + wkładka (promotor: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, recenzent: o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL).

Członek: Parlamentu Studentów KUL, przewodniczący Sekcji Mediewistów Koła Naukowego Historyków Studentów KUL. Brał udział w licznych konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych (m. in. na: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim).

Członek wielu organizacji naukowo-społecznych: Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych „Geocentrum" w Opatowie, Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie im. prof. Cz. Strzeszewskiego, w Towarzystwie Współpracy Europejskiej współzałożyciel i członek Komitetu Opieki nad Grobami, członek zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - oddziału lubelskiego.

Od 1. 10. 2007 r. studia niestacjonarne doktoranckie z historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (promotor: prof. dr hab. Czesław Deptuła). Następnie od 1. 10. 2008 r. uczestnik seminarium doktoranckiego z prawa u ks. Abp. dr hab. Andrzeja Dzięgi (prof. KUL).

Od 1 września 2008 r. zatrudniony jako nauczyciel historii w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Turobinie (obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie).

Od października 2008 r. pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Instytut Prawa, Katedra Historii Prawa; stanowisko: asystent.

Od października 2010 do lutego 2011 roku studia podyplomowe w zakresie „Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Wiedzy o Społeczeństwie i Relacji Międzynarodowych z modułem wychowanie do życia w rodzinie” na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.
Udział w szkoleniu „Znaczenie badań naukowych i prac B+R dla gospodarki” w ramach projektu „Transfer wiedzy i technologii szansą na gospodarczy rozwój Polski” organizowanym przez  KUL oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego (kwiecień- czerwiec 2011 r.)

Studia podyplomowe w zakresie informatyki od października 2011 roku na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL.

Autor ponad osiemdziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych (artykułów i recenzji).

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2012 12:15