• absolwent studiów podyplomowych (od 2017-06-24)
  • doktor (od 2014-12-09)
  • absolwent studiów podyplomowych (od 2013-02-07)
  • doktor (od 2012-09-12)
  • absolwent studiów podyplomowych (od 2011-02-12)
  • magister (od 2008-05-12)
  • magister (od 2007-06-05)