Artur Kukuła
dr Artur Jan Kukuła
Adiunkt - Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: artur.kukula_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3376-3712