Członek Towarzystwa Naukowego KUL

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej