Arkadiusz Gut

dr hab., prof. KUL

Obecnie pracuje w Katedrze Epistemologii na Wydziale Filozofii KUL. (W latach 2008-2011 także w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, UWM). Autor dwóch monografii O relacji między myślą a językiem (2009), Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej (2005). Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego. Przebywał na stypendiach i stażach naukowych w: Karl-Franzens Universität (Graz, Austria), University of Sheffield (Wielka Brytania), University of Wisconsin (USA), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz IFiS PAN. Czterokrotny beneficjent grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Polskiej.

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2017 16:17