Arkadiusz Adamczuk

2019
2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Rozdział w książce popularnonaukowej


2016


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2015

 • Ziemia - prawo - obraz

 • 2014

 • Człowiek wobec prawa w sztuce europejskiej. Zarys problematyki
 • Znaczenie inspiracji sztuką w twórczości Milo Manary


 • Artykuł w czasopiśmie


  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Udział w festiwalu nauki  2011


  Hasło encyklopedyczne  Udział w festiwalu nauki  2010


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


  Udział w festiwalu nauki


  2009
  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Nagroda wewnętrzna


  Udział w festiwalu nauki


  2008  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego  2007  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  Udział w festiwalu nauki


  2005  2004


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Stypendium finansowane przez uczelnię


  2003  2002


  Stypendium finansowane przez uczelnię