2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


20192018Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmie

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


2016

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzja w przewodzie doktorskim

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2015Hasło encyklopedyczne


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Recenzja w przewodzie doktorskim
2012
Tłumaczenie tekstów naukowych osobno niewymienionych

2011
Recenzja naukowa w czasopiśmie


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2010Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


20072002


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w PAU


2000


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym