prof. dr hab. Anna Woźniak
profesor - Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.wozniak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3253-3381