Anna Tejszerska

2013

Prace magisterskie
  • Projekt zagospodarowania terenu przy przedszkolu numer 48 w Lublinie
  • Projekt zagospodarowania terenu przy Szpitalu nr 1 w Bytomiu
  • Nowe oblicze głównego dworca PKS w Lublinie