Anna Tejszerska

2016

Prace inżynierskie
 • Wodny plac zabaw w osiedlu mieszkaniowym
 • Koncepcja zagospodarowania otoczenia zbiornika retencyjnego w Garwolinie w celach wypoczynkowo-rekreacyjnych
 • Porównawcza analiza urbanistyczna wybranych zespołów zabudowy wielorodzinnej zachodniej części Lublina. Koncepcja modernizacji obszaru o najniższych walorach
 • Przestrzeń publiczna w małym mieście, projekt modernizacji placu Wolności w Kraśniku
 • Modernizacja, rozbudowa i przekształcenie układu przestrzennego oferty usługowej wsi Chrzanów

2015

Prace inżynierskie
 • Obszary rekreacji w przestrzeni miasta - akademicki kompleks rekreacyjno-sportowy w Lublinie
 • Rewitalizacja terenu dawnej cukrowni w Opolu Lubelskim
 • Kształtowanie przestrzeni publicznej na przykładzie koncepcji rewitalizacji zespołu urbanistycznego Dworca PKP w Radomiu
 • Kształtowanie terenów rekreacyjno-sportowych na przykładzie projektu zagospodarowania hałdy pokopalnianej w Gminie Puchaczów
 • Rola przekształceń otoczenia historycznych centrów miast w procesie ich rewitalizacji - projekt odnowy ul. Rwańskiej w Radomiu
 • Kształtowanie przestrzeni wspólnoty sąsiedzkiej - koncepcja układu urbanistycznego zespołu mieszkalno - usługowego w podmiejskim obszarze zachodniej części Lublina
 • Projekt urbanistyczny osiedla domów jednorodzinnych w podmiejskim obszarze zachodniej części Lublina
 • Zmiana funkcji miejsca jako działanie centrotwórcze miasta. Koncepcja przekształcenia obszaru bazaru "Manhattan" w Skarżysku-Kamiennej

2013

Prace magisterskie
 • Projekt zagospodarowania terenu przy kampusie akademickim "Poczekajka"
 • Projekt zagospodarowania terenu przy przedszkolu numer 48 w Lublinie
 • Projekt zagospodarowania terenu przy Szpitalu nr 1 w Bytomiu
 • Nowe oblicze głównego dworca PKS w Lublinie