Anna Tejszerska

2021

Prace inżynierskie
 • Projekt zagospodarowania otoczenia fragmentu ścieżki rowerowej nad rzeką Bystrzycą w Lublinie
 • Projekt ogrodu na dachu gmachu Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krynicach
 • Projekt terenu wokół kościoła św. Mikołaja w Lublinie

2017

Prace inżynierskie
 • Kształtowanie obszaru zabawowo-rekreacyjnego. Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu Parku Rury w Lublinie
 • Ośrodek hipoterapeutyczny. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania obszaru poprodukcyjnego w gminie Ruda-Huta
 • Projektowanie przestrzeni sąsiedzkiej. Koncepcja zagospodarowania osiedla mieszkaniowego Polna w Hrubieszowie
 • Projekt przekształcenia ulicy Zamojskiej w Lublinie w przestrzeń przyjazną
 • Koncepcja modernizacji okolicy Nowego Rynku w Zamościu jako przestrzeni publiczno-usługowej
 • Kształtowanie przestrzeni aktywności społecznej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Koncepcja zagospodarowania placu centralnego na osiedlu Borek w podmiejskim obszarze Lublina
 • Kształtowanie przestrzeni publicznej oparte na zmianie układu komunikacyjnego na przykładzie projektu modernizacji rynku w Grybowie
 • Koncepcja uaktywnienia fragmentu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez zabiegi urbanistyczne
 • Kształtowanie przestrzeni sąsiedzkiej na przykładzie projektu modernizacji terenów osiedla Garbarskiego w Lubartowie
 • Kształtowanie przestrzeni publiczno-handlowej na podstawie modernizacji placu targowego w Bobowej

2016

Prace inżynierskie
 • Koncepcja układu urbanistycznego zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Puławy
 • Zagospodarowanie turystyczne dzielnicy Podklasztor w Krasnobrodzie
 • Kształtowanie przestrzeni publicznej na przykładzie koncepcji zagospodarowania zespołu Dworca PKP i Dworca PKS w Dębicy
 • Kształtowanie przestrzeni wspólnoty sąsiedzkiej - koncepcja układu urbanistycznego wnętrz międzyblokowych i zespołu rekreacyjno-usługowego na osiedlu Andersa w Tomaszowie Lubelskim
 • Węzeł komunikacyjny jako "brama miasta". Koncepcja przekształcenia układu przestrzennego dworców PKP i PKS w Zamościu
 • Projektowanie i modernizacja terenów o funkcji rekreacji i wypoczynku. Przekształcenia i rozbudowa terenów rekreacyjnych wokół zbiornika Żółtańce w gminie Chełm
 • Historia rozwoju urbanistycznego osiedla im. A. Mickiewicza w Lublinie, stan obecny i koncepcja przekształceń