Anna Tejszerska

Z przesłania Patrona Uniwersytetu św. Jana Pawła II Kraków - Błonia 1979:

"Proszę was:

— abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,

— abyście od Niego nigdy nie odstąpili,

— abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka,

abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.

Proszę was o to. Amen."

 

Konsultacje

Drodzy Państwo zapraszam na konsultacje w sesji:

środa 11:40 - 13:10 WMiAK sala 507 A

 

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022 19:15