Anna Tejszerska

Z przesłania Patrona Uniwersytetu św. Jana Pawła II Kraków - Błonia 1979:

"Proszę was:

— abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,

— abyście od Niego nigdy nie odstąpili,

— abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka,

abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.

Proszę was o to. Amen."

 

Konsultacje w sesji letniej 2020/2019

Drodzy Państwo zapraszam na konsultacje podobnie jak w ciągu semestru:

wtorek 10:00 - 11:30 sala 604

 

Ostatnia aktualizacja: 21.06.2021 11:23