Anna Tejszerska

Dwory lubelskich uczelni
[Lublin University Monor Houses ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: HISTORIA - KONSERWACJA - REWITALIZACJA. FUNKCJONOWANIE REZYDENCJI REGIONU ŁÓDZKIEGO W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH
Miejsce: Łódź, Uniwersytet Łódzki, Pałac Biedermanna
Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki, Katedra Historii Sztuki