Anna Tejszerska

Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Źródła kulturowe współczesnych nurtów w architekturze sakralnej.
[Cultural sources of contemporary tendency in sacral architecture]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kościoły naszych czasów Idea a rzeczywistość – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
Miejsce: Kielce
Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Targi SacroExpo