Anna Tejszerska

Geometry at the service of artists - on perspective in Albrecht Dürer's (1471-1528) works

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics (ISSN: 1644-9363)
Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 23
Strony od-do: 81-88
Streszczenie: Piętnaste stulecie naszej ery przyniosło bardzo ścisłe powiązanie sztuk plastycznych i geometrii. Stopniowe dochodzenie do zasad konstrukcji perspektywy wyznaczało nowy kierunek w dziejach europejskiego malarstwa. Jednym z twórców, którzy w szczególny sposób przyczyniali się do ich wyjaśnienia i rozpowszechnienia jest, jedyny znaczący teoretyk sztuki ówczesnej „niewłoskiej” Europy, Albrecht Dürer. Jego praca "Underweysung der Messung" („Pouczenie o mierzeniu”), swym zakresem znacznie przekroczyła wymogi wstępnej części ogólnego traktatu o malarstwie, a także potrzeby i możliwości majstrów północy. Trzy księgi traktatu poświęcił autor różnym zagadnieniom geometrycznym. Ukoronowaniem całości jest czwarta księga, której ostatnie strony poświęcone są tematowi nowej konstrukcji perspektywy. Dürer przedstawił tu znaną z wywodów Piera della Francesca podstawową "konstrukcję uprawnioną" (costruzione legittima) opartą na zestawieniu otrzymanych w dwu rzutach odległości pomiędzy punktami przecięcia promieni widzenia wierzchołków sześcianu z tłem. U Dürera konstrukcja ta wzbogacona została o wykres cienia, jaki rzuca ów sześcian na płaszczyznę gruntu, przy oświetleniu punktowym. Znajdziemy tu ponadto, ukazaną po raz pierwszy przez Albertiego uproszczoną metodę budowy gruntu perspektywicznego. Wiele uwagi poświęcił Dürer mechanicznym metodom budowy perspektywicznego obrazu przestrzeni. Pisma teoretyczne Dürera były pierwszymi renesansowymi dziełami powstałymi po północnej stronie Alp. Jego "Underweysung der Messung" było pierwszym traktatem perspektywicznym, może ogólniej geometrycznym, napisanym poza renesansową Italią i skierowanym do niewłoskich malarzy.
Słowa kluczowe: geometria wykreślna, perspektywa centralna, historia grafiki, historia malarstwa, teoria sztuki
Dostęp WWW: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/zeszyt_23/Biuletyn-23_81_88.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Tejszerska",
title = "Geometry at the service of artists - on perspective in Albrecht Dürer's (1471-1528) works",
journal = "The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics",
year = "2012",
number = "23",
pages = "81-88"
}

Cytowanie w formacie APA:
Tejszerska, A. (2012). Geometry at the service of artists - on perspective in Albrecht Dürer's (1471-1528) works. The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics, 23, 81-88.